Home / Legislaţie / Garanţie de 0,5 lei pentru ambalajul reutilizabil

Garanţie de 0,5 lei pentru ambalajul reutilizabil

Potrivit angajamentelor asumate de România în faţa Comisiei Europene, ţara noastră trebuie să depună toate eforturile în ceea ce priveşte modernizarea gestionării deşeurilor şi pentru implementarea legislaţiei europene în domeniu. Una dintre aceste măsuri prevede plata unei garanţii de 0,5 lei pentru fiecare ambalaj reutilizabil.

Pentru a creşte gradul de reciclare a deşeurilor, Guvernul a adoptat în vara anului trecut un act normativ care stipulează ca, începând cu 31 martie 2019, să se achite o garanţie de 0,5 lei pentru fiecare ambalaj reutilizabil al produselor cumpărate.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial şi, ulterior, a fost depus la Senat un proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu. Parlamentul a promulgat proiectul de lege prin decretul nr: 60/10/01/2019, iar acesta a devenit Legea nr. 31/10/01/2019.

În vederea încurajării creşterii cotei de ambalaje reutilizabile introduse pe piaţă şi a sistemelor de reutilizare a ambalajelor, operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să asigure un sistem de preluare a ambalajelor, astfel încât să se realizeze un procentaj de returnare de minim 90% începând cu 2019. De asemenea, „începând cu data de 31 martie 2019, valorea garanţiei băneşti (…) este în cuantum de 0,5 lei/ambalaj (…) în cazul ambalajelor primare reutilizabile, cu volume cuprinse între 0,1  l şi 3 l utilizate pentru produse destinate consumului populaţiei”, se arată în textul de lege.

Astfel, operatorii economici care comecializează cu amănuntul produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligaţi să informeze consumatorii asupra valorii garanţiei băneşti şi asupra sistemului de preluare a ambalajelor respective, să primească la schimb ambalajele reutilizabile ale produselor comercializate, cu obligaţia ca acestea să fie într-o stare corespunzatoare reutlizării şi să returneze, la solicitarea consumatorului, în baza bonului fiscal, valoarea garanţiei băneşti. În cazul ambalajelor primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, legea se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2021.

65% ţinta de reciclare a ambalajelor, la nivelul UE

Modificarea legii a venit pe fondul elementelor de noutate aduse prin promovarea Pachetului Economiei Circulare la nivelul Uniunii Europene, adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene în primăvara anului 2018. O schimbare majoră constă în creșterea țintelor obligatorii ale UE, din punct de vedere juridic, de reciclare pentru toate materialele de ambalare (sticlă, metal, plastic și hârtie) și eliminarea obiectivelor UE de recuperare a ambalajelor (prin incinerare). În general, statele membre ale UE trebuie să atingă obiectivul de reciclare a ambalajelor de 65% până în 2025 și 70% până în 2030. Aceste ținte crescute sunt însoțite de o nouă metodologie de calcul pentru măsurarea ratelor naționale de reciclare, care vizează armonizarea rapoartelor statelor membre, și rate comparabile de reciclare. Un alt aspect esențial este introducerea cerințelor minime ale UE privind răspunderea extinsă a producătorilor. Acest amendament este un instrument economic utilizat în Europa și acoperă responsabilitatea financiară, totală sau parțială, a producătorului pentru un produs în etapa post consumare a ciclului de viață al produsului. Principiul responsabilității extinse a producătorului ar putea, de asemenea, să fie aplicat pentru crearea unui fond privat pentru finanțarea investițiilor în soluții inovatoare și noi tehnologii menite să reducă impactul producției primare de materiale plastice asupra mediului. Acesta ar putea, de exemplu, să susțină utilizarea sporită a materialelor plastice reciclate.

Până la jumătatea anului 2019, Comisia, în cooperare cu părțile interesate, va analiza caracteristicile potențiale ale unui astfel de fond, inclusiv în ceea ce privește neutralitatea tehnologică și a materialelor și complementaritatea cu instrumentele existente, și va examina îndeaproape fezabilitatea acestuia din punct de vedere tehnic, economic și juridic.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are de îndeplinit, până în 2020, conform directivelor europene, un minimum 50% rată de reutilizare şi reciclare din masa totală a cantităţilor de deşeuri (hârtie, metal, plastic şi sticlă) şi 60% rata de valorificare a deşeurilor de ambalaje din totalul ambalajelor introduse pe piaţa naţională.

Citeşte şi

O nouă ordonanţă: Românii vor plăti mai mult pentru pungile din plastic

Preţul fiecărei pungi din plastic pe care o cumpărăm de la supermarket include o eco-taxă …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.